Post of the day

Analiza kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva

U okviru projekta “Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva” (www.ruralniparlament.me) jedna od organizacija koja je korisnik sub-granta “ Sjeverna zemlja” uradila je kratku analizu kapaciteta ruralnih organizacija civilnog društva. (broj pregleda: 0)